Menu Close

Category: Đại học

Bạn đam mê công nghệ, kỹ thuật, khoa học máy tính và tất cả những gì liên quan đến tiềm năng không giới hạn của sự kết nối giữa con người và vạn vật.

Những chương trình đào tạo do đội ngũ tri thức của HUET tạo ra mang đến cho các bạn sự khởi đầu cho những ước mơ trở thành những kỹ sư, chuyên viên về lĩnh vực Công nghệ thông tin trong tương lai thế hệ mới.

Hãy khám phá và lựa chọn cho mình những ngành học hấp dẫn cho tương lai!

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ Cử nhân)
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Kỹ thuật điện