Menu Close

Hợp tác trong nước

Hợp tác với các trường Đại học

Hợp tác đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực cho giai đoạn 5 năm 2020-2025

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ hợp tác, ngay những ngày đầu thành lập Khoa chủ động xây dựng mạng lưới liên kết với các trường có bề dày trong đào tạo kỹ thuật và công nghệ trong nước như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Xây Dựng Hà Nội, Đại học Thủy Lợi, Đại học Giao Thông Vận Tải, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để tìm hướng liên kết, phát triển và xây dựng mô hình đào tạo cũng như tận dụng nguồn lực về các nhà khoa học của các đơn vị trong việc tham gia cố vấn, góp ý và đào tạo cũng như xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với nguồn nhân lực quốc gia và quốc tế cho Khoa.

Hợp tác doanh nghiệp

Xác định vai trò liên kết doanh nghiệp trong hoạt động liên kết đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ là hết sức cần thiết. Chính vì vậy việc xây dựng các môi liên kết chiến lược với doạnh nghiệp trong nước và quốc tế cần được chú trọng và đẩy mạnh với nhiều hình thức hợp tác theo cơ chế Win-Win. Một số mô hình hợp tác điển hình như sau:

Hợp tác cùng xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tham gia cùng với Khoa xây dựng chương trình gắn với với doanh, từ đó xác định chuẩn đầu ra cho ngành học phù hợp với xu thế chung và phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp

Đào tạo tại doanh nghiệp: Sinh viên có thời gian đào tạo tại doạnh nghiệp, doanh nghiệp cử chuyên gia hướng dẫn cùng với giảng viên của khoa các đề án, đề tài theo mô hình PL (Project Learning) thời gian đào tạo tương ứng khoảng 36-40 tín chỉ (2 học kỳ).

Hợp tác cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp: tìm kiếm đối tác có đủ năng lực sử dụng nhân lực và xây dựng hợp tác chiến lược (doanh nghiệp cho sinh viên vay vốn học) hỗ trợ cơ sở vật chất cho đơn vị đào tạo và được sử dụng nhân lực đào tạo từ Khoa.

Hợp tác xây dựng đào tạo cùng với doanh nghiệp các khóa chuyên sâu ngắn hạn, các khóa chuyển đổi nghề nghiệp tập trung cho nhân lực công nghệ thông tin

Doanh nghiệp đối tác

http://huet.hueuni.edu.vn/khoa-ky-thuat-cong-nghe-hop-tac-voi-cong-ty-phan-mem-fujinet-systems-dao-tao-sinh-vien-khoi-nganh-ky-thuat-cong-nghe/
http://huet.hueuni.edu.vn/ky-ket-hop-tac-giua-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-voi-trung-tam-dao-tao-va-mo-phong-ky-thuat-huebim/
http://huet.hueuni.edu.vn/chuyen-vieng-tham-lam-viec-va-hop-tac-giua-huet-va-cong-ty-tnhh-logigear-viet-nam/
http://huet.hueuni.edu.vn/hop-tac-giua-du-an-nha-may-dien-khi-lng-chan-may-va-huet/
http://huet.hueuni.edu.vn/huet-day-mang-hop-tac-doanh-nghiep-trong-dao-tao-dai-hoc/
http://huet.hueuni.edu.vn/buoi-lam-viec-va-hop-tac-giua-huet-va-tma-solutions-binh-dinh/
http://huet.hueuni.edu.vn/chuyen-tham-va-lam-viec-cua-ibm-viet-nam-va-logigear-viet-nam-tai-khoa-ky-thuat-va-cong-nghe/
http://huet.hueuni.edu.vn/chinh-thuc-ky-ket-hop-tac-voi-cong-ty-co-phan-deha/