Menu Close

HỢP TÁC

HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Trên cơ sở sự ủng hộ của Ban Giám đốc, các ban chức năng của Đại học Huế đặc biệt là sự ủng hộ của đội ngũ khoa học hoạt động trong lĩnh cực kỹ thuật và công nghệ. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ sẽ chủ động xây dựng các mối mối liên hệ hợp tác quốc tế đã được thiết lập từ các đơn vị đã có với Đại học Huế như Đại học ICM-Krems (Áo), Viện DIT (Ireland), Các dự án hơp tác như Erasmus+, SHARE…. Đồng thời Khoa Kỹ thuật và Công nghệ chủ động kết nối và đẩy mạnh liên kết và hợp tác với các đối tác tiềm năng mới nhằm đáp ứng chương trình đào tạo quốc tế tiên tiến như các trường công lập Lamas, Bang Texas, Mỹ, Đại học Missouri State và ĐH Missouri, Mỹ; các đại học ở các nước có Kỹ thuật và công nghệ phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Bên cạnh việc xây dựng chương trình đào tạo liên kết theo mô hình 3+1+1 (nhận bằng Thạc sĩ) hay 3+1; 2+2 (Hai đơn vị cấp bằng) thì việc phát triển xây dựng liên kết hợp tác trong nghiên cứu và xuất bản là nhiệm vụ quan trọng ngay từ ban đầu từ các tổ chức quốc tế, các nước như DAAD, Erasmus+; NAGAO, CDR-Áo, JICA-Nhật, KOICA- Hàn Quốc hay Australia Awards Vietnam.

Chiến lược với các công ty trong và ngoài nước về cung ứng nguồn nhân lực

Giai đoạn 5 năm 2020-2025

1. Tuyển sinh viên hiện đang theo học tại các trường trong Đại học Huế theo học các chứng chỉ nghề nghiệp theo chuẩn của các công ty trong thời gian ngắn và ngay bắt đầu hoạt động của khoa (chứng chỉ 3 tháng, 6 tháng có doanh nghiệp đào tạo-chuyển đổi nghề nghiệp)

2. Đào tạo theo đặt hàng của công ty có sự tham gia của công ty như 3S-IBM; DELL-MegRabbit

3. Đào tạo cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật Bản về các lĩnh vực Công nghệ thông tin – Cơ khí – Điện điện tử (Tuyển chọn sinh viên năm cuối và sinh viên đã tốt nghiệp đào tạo ngôn ngữ (tiếng Nhật), tác phong văn hóa Nhật và bổ trợ kiến thức kỹ năng (chủ yếu là kỹ năng thiết kế (cho sinh viên ngành Kỹ thuật và kỹ năng lập trình (sinh viên công nghệ thông tin) trong thời gian 6-8 tháng.

4. Đào tạo chương trình tiên tiến cung cấp cho các trị trường thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước Châu Âu về các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ theo các mô hình đào tạo đặt hàng theo chuẩn đầu ra của tập đoàn, doanh nghiệp.