Menu Close

Đội ngũ HUET

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có cơ cấu tổ chức phù hợp với Cơ cấu tổ chức của một Khoa trực thuộc của Đại học Huế, gồm:

Khoa Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
Đại học Nam Úc, Australia

Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp

1. PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

Đại học Nam Úc, Australia

2. PGS.TS. Ngô Xuân Cường

Chuyên ngành: Các hệ thống và tổ hợp kỹ thuật điện

Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula, Liên bang Nga

3. PGS.TS. Phạm Khắc Liệu

Chuyên môn đào tạo: Kỹ thuật môi trường

4. TS. Võ Quang Nhã

Chuyên môn đào tạo: Vật liệu bán dẫn

5. ThS. Huỳnh Thị Thùy Linh

Chuyên môn đào tạo: Công nghệ điện tử viễn thông

6. TS. Lê Đại Vương

Chuyên môn đào tạo: Vật lý chất rắn

7. ThS. Lại Phước Sơn

Chuyên môn đào tạo: Kỹ thuật điện tử

8. TS. Lê Đình Hiếu

9. TS. Nguyễn Đăng Nhật

Chuyên môn: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

10. TS. Nguyễn Quang San

Chuyên ngành: Vật lý và Toán học

Bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

1. TS. Hồ Quốc Dũng

Chuyên ngành: Khoa học thông tin và Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành (bằng kép): Mô hình an toàn

Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản

2. TS. Nguyễn Đăng Trị

Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính

Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc

3. TS. Lê Trung Hiếu

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đại học Tổng hợp Saint Peterburgs, Liên bang Nga

4. PGS. Võ Viết Minh Nhật

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Đại học UQAM, Montreal, Quebec, Canada

5. TS. Nguyễn Công Hào

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán (Công nghệ thông tin)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6. ThS. Hoàng Trọng Lợi

Chuyên ngành: Toán và thống kê

Đại học Sư pham. Đại học Huế

7. ThS. Nguyễn Thị Hải Lê

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Đại học McNeese State, Mỹ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập theo quyết định số 586/QĐ-ĐHH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế. Các thành viên Hội đồng Khoa nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Chủ tịch

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế

Thành viên

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Đại học Huế
TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế 
PGS.TS Võ Viết Minh Nhật, Phó Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế
TS. Nguyễn Xuân Huy, Phó Trưởng ban KHCN&QHQT, Đại học Huế
TS. Nguyễn Đăng Nhật, Tổ trưởng Tổ HC-TH, Khoa KT&CN – Đại học Huế
TS. Hồ Quốc Dũng, Giám đốc CTĐT, Khoa KT&CN – Đại học Huế
TS. Lê Đại Vương, Khoa KT&CN – Đại học Huế
TS. Võ Quang Nhã, Khoa KT&CN – Đại học Huế
ThS. Mai Anh Ngọc, Trưởng phòng GDPT Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Thư ký

PGS.TS. Ngô Xuân Cường, Tổ trưởng Tổ ĐT&KHCN, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế

Giảng viên Thỉnh giảng

Danh sách Giảng viên thỉnh giảng TẠI ĐÂY