Menu Close

Contact :

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ – ĐẠI HỌC HUẾ
Địa chỉ:
CS1: 01 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
CS2: 05 Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
Tel: 0234 3845 799
Hotline: 093 575 7273 hoặc 091 904 1248
Email: huet@hueuni.edu.vn
Website: huet.hueuni.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/et.hueuni/

[contact-form-7 id=”32″ title=”Contact form 1″]