Menu Close

Giới thiệu Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

ĐẠI HỌC HUẾ

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập năm 2019 có trụ sở tại: 01 Điện Biên Phủ và số 05 Hà Nội, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
Tên tiếng Anh: School of Engineering and Technology – Hue University (HUET)
Điện thoại: 0234.3845799
Email: huet@hueuni.edu.vn
Website: http://huet.hueuni.edu.vn

Sứ mạng
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế có sứ mạng Đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Tầm nhìn
Đến năm 2030 trở thành trường Đại học thành viên của Đại học Huế

Giá trị cốt lõi
Sáng tạo – Chất lượng – Hội nhập

Mục tiêu
a. Mục tiêu chung
Nhằm thúc đẩy phát triển kỹ thuật công nghệ và đầu mối công nghệ nguồn từ các nước tiên tiến vào khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
– Đạt quy mô 3000 sinh viên, đào tạo chủ yếu bằng các chương trình tiên tiến và chất lượng cao đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới thành lập Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học Huế.
– Thực hiện 6-8 chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học liên kết với các trường tiên tiến ở trong nước và các nước phát triển với quy mô tuyển sinh hàng năm giai đoạn 2020-2025 từ 300-600 sinh viên và giai đoạn 2026-2030 là 700-1000 sinh viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
– Hàng năm thực hiện 4-5 chương trình nghiên cứu, chuyển giao 2-3 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo nhu cầu xã hội, đa dạng hóa nguồn thu từ kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ hướng đến tự chủ chi thường xuyên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *