Menu Close

Khoá đào tạo ngắn hạn

Hiện nay, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đang mở 3 lớp đào tạo ngắn hạn: lớp Python, lớp AI và Machine Learning

Lớp Python

Về thông tin của môn Ngôn ngữ lập trình Python: 

  • Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình (NNLT) phổ biến nhất của lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL & TTNT) hiện nay.
  • Nắm bắt và sử dụng thành thạo NNLT là chìa khóa để bước vào các khóa học sâu hơn của KHDL & TTNT như: phân tích dữ liệu, học máy, học sâu, .v.v.
  • NNLT Python có hệ sinh thái rộng nhất so với các NNLT khác, các thư viện hỗ trợ lập trình của Python phủ khắp các lĩnh vực của Khoa học máy tính như đồ họa, xử lý ảnh, học máy, thống kê, lập trình web, lập trình hệ thống, lập trình nhúng, .v.v.
  • Nhiều trường Đại học trên thế giới đều chọn Python là NNLT được giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo về Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu hay Trí tuệ nhân tạo của mình.
  • Ở HUET, Python là yêu cầu bắt buộc và là khóa học nền tảng cho các khóa học chuyên sâu khác.

Lớp AI

Giới thiệu:
Khoá đào tạo mong muốn mang bạn đến gần hơn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo cơ hội để mọi người cùng học hỏi về những bước tiến công nghệ hiện nay. Từ Trí tuệ nhân tạo (AI), Data Science, Blockchain, Robotics, IoT, tới những trào lưu còn chưa được biết đến rộng rãi.
Từ nền tảng của ngành Khoa học máy tính, chương trình sẽ giới thiệu và đi sâu nghiên cứu các thuật toán trong Machine Learning và Deep Learning. Tìm hiểu và trải nghiệm các ứng dụng AI qua các bài tập nhỏ và dự án thực tế.
Chương trình hướng đến đào tạo kỹ sư học máy (Machine Learning Engineer) với 5 mục tiêu hướng đến cho học viên: (i) Đảm bảo khả năng tư duy Toán học; (ii) Khả năng lập trình; (iii) Khả năng xử lý dữ liệu; (iv) Nắm bắt các thuật toán trong Machine Learning; (v) Khả năng sử dụng Machine Learning Frameworks. 
Khoá học tập trung phát triển trực giác hình học qua các khái niệm toán học trừu tượng. Các vấn đề và thuật toán trong Machine Leanring và Deep Learning được trình bày trực quan từ khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc hoạt động qua các vi dụ minh hoạ giúp học viên dễ dàng nắm bắt, đến các công thức, mô hình Toán học, nền tảng kiến thức phía dưới hỗ trợ cho học viên có khả năng tìm hiểu sâu hơn.
Khoá học này sẽ giới thiệu các ứng dụng thực tế của AI và Machine Learning Frameworks như: TensorFlow, Keras, PyTorch,… hướng dẫn học viên Step-by-Step thực hiện các bài tập và dự án, giúp học viên trải nghiệm thực tế xây dựng các mô hình ứng dụng AI, nâng cao khả năng lập trình, khả năng xử lý dữ liệu và nắm bắt rõ hơn các vấn đề, thuật toán trong AI.

Lớp Machine Learning

Machine learning là gì?
Machine learning là một lĩnh vực con của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) sử dụng các thuật toán cho phép máy tính có thể học từ dữ liệu để thực hiện các công việc thay vì được lập trình một cách rõ ràng. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể làm cho máy tính học để làm công việc gì đó! Điều này nghe có vẻ khá trừu tượng. Nó có nghĩa rằng, chúng ta có thể lập trình cho các máy tính có khả năng tự học.

Đăng ký

Nếu bạn quan tâm đến các khoá đào tạo ngắn hạn của Khoa, mời bạn điền thông tin đăng ký vào mẫu dưới đây. HUET sẽ liên hệ với bạn để tư vấn thêm thông tin về các khoá học này cũng như giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn.

Chúng tôi cam kết những thông tin của bạn chỉ được sử dụng trong phạm vi các khoá học này.