Menu Close

Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức đào tạo chất lượng cao ở cả trình độ đại họcvà sau đại học với các phương thức:

1. Đào tạo chính quy do Đại học Huế cấp bằng các trình độ từ Đại học và Sau đại học (Chú trọng các chương trình chất lượng cao trong các lĩnh vực là thế mạnh của khoa Kỹ thuật và Công nghệ);

2. Đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng (tập trung phát triển cácchương trình liên kết với các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và các nước Châu Âu)

3. Đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài và Đại học Huế cùng cấp bằng: tập trung phát triển các chương trình liên kết với các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước Châu Âu theo mô hình liên kết 2+2, 3+1, 3+1+1 (Nhận bằng thạc sĩ) hay 2+1+1 (1 năm học online)

4. Đào tạo liên kết quốc tế do Đại học Huế cấp bằng, với nội dung và chương trình được xây dựng và thực hiện theo chuẩn của đối tác nước ngoài (Áp dụng chươngtrình chuẩn của nước ngoài, giáo trình tiếng Anh, giảng dạy bằng tiếng Anh)

5. Đào tạo cùng với doanh nghiệp theo đặt hàng của doanh nghiệp (Xây dựngchương trình đào tạo có chuẩn đầu ra theo nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp như kỹ năng tiếng anh (English Skill) kỹ năng công nghệ thông tin (IT Skill) hay kỹ năng mềm (SoftSkill)…và theo mô hình đào tạo PL (Project Learning), thời gian tham gia học tại doanh nghiệp và nhân lực doanh nghiệptham gia đào tạo. Bên cạnh đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, nghiệp đoàn, xí nghiệp cung ứng nguồn nhân lực cho các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loàn và Châu Âu, đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp cho sinhviên để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các thị trường này. Do đó trong năm họcđầu tiên sẽ có việc sàng lọc phân loại sinh viên để thực hiện đào tao theo nhómcác kỹ năng đảm bảo chuẩn đầu ra theo chương trình học.

6. Đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc sinh viênđã tốt nghiệp: Tập trung xây dựng các chương trình đào tạo cung ứng nguồn nhân lực nhất là nhân lực về công nghệ thông tin trong giai đoạn 2020-2030 chosinh viên đang theo học năm cuối ở các trường như tin học lập trình (cho sinh viên trường ĐHKH và trường ĐHSP) tin học trong y học và thiết bị y học (chosinh viên trường ĐH Y Dược); Dữ liệu và phân tích dữ liệu (Cho sinh viênTrường Đại học Luật – Trường ĐH Kinh tế – Khoa Du Lịch) có sự tham gia đàotạo của các công ty lớn như tập đoành IBM, DELL, công ty 3S, FPT, MegaRabbit…..

7. Đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề nghiệp, chứng chỉ tay nghề trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ

8. Liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ với các trường Kỹ thuật và Công nghệ có uytín như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố HCM, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội