Menu Close

Lớp Python

LỚP PYTHON KHÓA I

Về thông tin của môn Ngôn ngữ lập trình Python: 

  • Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình (NNLT) phổ biến nhất của lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL & TTNT) hiện nay.
  • Nắm bắt và sử dụng thành thạo NNLT là chìa khóa để bước vào các khóa học sâu hơn của KHDL & TTNT như: phân tích dữ liệu, học máy, học sâu, .v.v.
  • NNLT Python có hệ sinh thái rộng nhất so với các NNLT khác, các thư viện hỗ trợ lập trình của Python phủ khắp các lĩnh vực của Khoa học máy tính như đồ họa, xử lý ảnh, học máy, thống kê, lập trình web, lập trình hệ thống, lập trình nhúng, .v.v.
  • Nhiều trường Đại học trên thế giới đều chọn Python là NNLT được giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo về Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu hay Trí tuệ nhân tạo của mình.
  • Ở HUET, Python là yêu cầu bắt buộc và là khóa học nền tảng cho các khóa học chuyên sâu khác.