Posted on

CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA

Để nâng cao mạng lưới mối quan hệ với doanh nghiệp trong lĩnh vực công…

Xem thêm
Posted on

BUỔI LÀM VIỆC VÀ HỢP TÁC GIỮA HUET VÀ TMA SOLUTIONS BÌNH ĐỊNH

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trong đào tạo và tăng cường mối quan hệ…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐẨY MẠNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trong những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo…

Xem thêm
Posted on

CHÍNH THỨC KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA

Để nâng cao mạng lưới mối quan hệ với doanh nghiệp trong lĩnh vực công…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐẨY MẠNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trong những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo…

Xem thêm