Học Công nghệ và Kỹ thuật tại Huet, tại sao?

5 LÝ DO CHỌN HỌC CNTT & KỸ THUẬT TẠI HUET

Đi đầu trong đào tạo ngành CNTT và Kỹ thuật ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên 100%
100% Giảng viên trình độ Tiến sĩ đào tạo tại nước ngoài 100%
Cam kết 100% sinh viên HUET nhận được lời mời làm việc sau tốt nghiệp 100%
Tối thiểu 40% kiến thức được học tại doanh nghiệp thông qua tham gia dự án từ năm thứ 2 40%
Môi trường năng động – sáng tạo – thân thiện – cơ sở vật chất hiện đại 100%