Đội ngũ HUET

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ có cơ cấu tổ chức phù hợp với Cơ cấu tổ chức của một Khoa trực thuộc của Đại học Huế, gồm:

Khoa Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

TS. Nguyễn Quang Lịch
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
Đại học Nam Úc, Australia

Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp

1. TS. Nguyễn Quang Lịch

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

Đại học Nam Úc, Australia

2. PGS.TS. Ngô Xuân Cường

Chuyên ngành: Các hệ thống và tổ hợp kỹ thuật điện

Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula, Liên bang Nga

3. PGS.TS. Phạm Khắc Liệu

Chuyên môn đào tạo: Kỹ thuật môi trường

4. TS. Võ Quang Nhã

Chuyên môn đào tạo: Vật liệu bán dẫn

5. ThS. Huỳnh Thị Thùy Linh

Chuyên môn đào tạo: Công nghệ điện tử viễn thông

6. TS. Lê Đại Vương

Chuyên môn đào tạo: Vật lý chất rắn

7. ThS. Lại Phước Sơn

Chuyên môn đào tạo: Kỹ thuật điện tử

Bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

1. TS. Hồ Quốc Dũng

Chuyên ngành: Khoa học thông tin và Kỹ thuật điều khiển

Chuyên ngành (bằng kép): Mô hình an toàn

Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản

2. TS. Nguyễn Đình Hoa Cương

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Đại học Khon Kaen, Thái Lan

3. TS. Lê Trung Hiếu

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo

Đại học Tổng hợp Saint Peterburgs, Liên bang Nga

4. PGS. Võ Viết Minh Nhật

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Đại học UQAM, Montreal, Quebec, Canada

5. TS. Nguyễn Công Hào

Chuyên ngành: Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán (Công nghệ thông tin)

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6. ThS. Hoàng Trọng Lợi

Chuyên ngành: Toán và thống kê

Đại học Sư pham. Đại học Huế

7. ThS. Nguyễn Thị Hải Lê

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Đại học McNeese State, Mỹ

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 1 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế. Các thành viên Hội đồng Khoa nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Chủ tịch

TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế

Thành viên

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế
TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế 
PGS.TS Võ Viết Minh Nhật, Phó Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế
PGS.TS Phạm Khắc Liệu, Phó trưởng ban KHCN và QHQT, Đại học Huế 
PGS.TS Nguyễn Duân, Trưởng Ban tổ chức cán bộ, Đại học Huế
TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng viện Nghiên cứu và Phát triển Thừa Thiên Huế
ThS. Trần Quốc Thắng, Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
TS. Ngô Xuân Cường, Giám đốc chương trình Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế
TS. Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Đại học Huế

Thư ký

TS. Hồ Quốc Dũng, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế