Posted on

LỜI CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI TỚI HUET

Mùa Giáng Sinh và Năm mới 2024 đang tới. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ…

Xem thêm
Posted on

SINH VIÊN HUET TIẾP TỤC GIÀNH CÁC GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG TẠO

Chiều ngày 14/12/2023, trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số – Huế 2023, Lễ…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO VỀ NHU CẦU BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

ĐẠI HỌC HUẾ KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…

Xem thêm
Posted on

CỐ VẤN TRẦN SĨ CHƯƠNG: “CHỈN CHU” LÀ TỪ KHÓA QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG

Ngày 19/10/2023, nhận lời mời từ TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật…

Xem thêm
Posted on

LỜI CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI TỚI HUET

Mùa Giáng Sinh và Năm mới 2024 đang tới. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ…

Xem thêm
Posted on

SINH VIÊN HUET TIẾP TỤC GIÀNH CÁC GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG TẠO

Chiều ngày 14/12/2023, trong khuôn khổ Tuần lễ chuyển đổi số – Huế 2023, Lễ…

Xem thêm
Posted on

CỐ VẤN TRẦN SĨ CHƯƠNG: “CHỈN CHU” LÀ TỪ KHÓA QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG

Ngày 19/10/2023, nhận lời mời từ TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật…

Xem thêm