Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VÀ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Vào ngày 06/01/2023, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK I NGÀY 26-12-2022

Khoa Kỹ thuật và công nghệ – Đại học Huế thông báo lịch thi kết…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Chiều ngày 24/11/2022, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

NHÓM SINH VIÊN HUET CÓ BÀI BÁO CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NICS

Báo cáo với đề tài “Application of Internet of Things and computer vision in building…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VÀ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Vào ngày 06/01/2023, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HK I NGÀY 26-12-2022

Khoa Kỹ thuật và công nghệ – Đại học Huế thông báo lịch thi kết…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Chiều ngày 24/11/2022, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

NHÓM SINH VIÊN HUET CÓ BÀI BÁO CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NICS

Báo cáo với đề tài “Application of Internet of Things and computer vision in building…

Xem thêm