Posted on

Hợp tác giữa Dự án nhà máy điện khí LNG CHÂN MÂY và HUET

Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa Khoa và Doanh nghiệp để…

Xem thêm
Posted on

TALKSHOW: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về chuyển đổi số, và một trong những…

Xem thêm
Posted on

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM THÀNH LẬP Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ –…

Xem thêm
Posted on

TALKSHOW: AI – KỶ NGUYÊN XỬ LÝ TRONG CÁC LĨNH VỰC, TÀI CHÍNH

Trí tuệ nhân tạo đang có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với các lĩnh…

Xem thêm
Posted on

TALKSHOW: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về chuyển đổi số, và một trong những…

Xem thêm
Posted on

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM THÀNH LẬP Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ –…

Xem thêm