Posted on

Webinar “Ngành Kỹ thuật điện”

WEBINAR “TƯ VẤN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN” Giảng viên tham gia tư vấn: – TS….

Xem thêm
Posted on

Talkshow: Làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên 4.0″

Nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ sinh viên có định hướng tốt hơn…

Xem thêm
Posted on

Giới thiệu học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS) năm học 2021-2022

Đại học Huế sẽ phối hợp với Chương trình cựu sinh viên APS tổ chức…

Xem thêm
Posted on

Webinar “Tư vấn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo”

WEBINAR “TƯ VẤN TUYỂN SINH NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”…

Xem thêm
Posted on

Tham quan Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh Tỉnh TTH

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế (HUET) phối hợp với Trung…

Xem thêm
Posted on

Hội thảo e-Learning “Chia sẻ kinh nghiệm dạy trực tuyến”

Vào thứ 6 ngày 20/3, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã tổ chức chương…

Xem thêm
Posted on

Chương trình MINIGAME chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khoa Kỹ thuật và Công…

Xem thêm
Posted on

Webinar “Ngành Kỹ thuật điện”

WEBINAR “TƯ VẤN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN” Giảng viên tham gia tư vấn: – TS….

Xem thêm
Posted on

Talkshow: Làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên 4.0″

Nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ sinh viên có định hướng tốt hơn…

Xem thêm
Posted on

Giới thiệu học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS) năm học 2021-2022

Đại học Huế sẽ phối hợp với Chương trình cựu sinh viên APS tổ chức…

Xem thêm
Posted on

Webinar “Tư vấn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo”

WEBINAR “TƯ VẤN TUYỂN SINH NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”…

Xem thêm
Posted on

Tham quan Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh Tỉnh TTH

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế (HUET) phối hợp với Trung…

Xem thêm
Posted on

Hội thảo e-Learning “Chia sẻ kinh nghiệm dạy trực tuyến”

Vào thứ 6 ngày 20/3, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã tổ chức chương…

Xem thêm
Posted on

Chương trình MINIGAME chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khoa Kỹ thuật và Công…

Xem thêm