Posted on

HUET ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁO THANH NIÊN TƯ VẤN MÙA THI 2024

Team HUET đã có mặt tại Quảng Nam trong chuyến đi đồng hành cùng Báo…

Xem thêm
Posted on

ĐẠI HỌC HUẾ NHẬN CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM THIẾT KẾ VI MẠCH TỪ SIEMENS EDA

Ngày 29/2, Hội nghị Phát triển Nguồn nhân lực Thiết kế Vi mạch bán dẫn…

Xem thêm
Posted on

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC GIỮA HUET VÀ TẬP ĐOÀN MARVELL

Tập đoàn Marvell Technology (gọi tắt là Marvell) hiện là một trong những tập đoàn…

Xem thêm
Posted on

HUET KẾT NỐI VỚI VIỆN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LIMOUSIN, PHÁP

Sáng ngày 27/2/2024, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

HUET 🧡Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp năm 2024 tại THPT Nguyễn Huệ

Cuối tuần này, team HUET đã có dịp quay lại trường THPT Nguyễn Huệ để…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Hội nghị đối thoại lãnh đạo Khoa với sinh viên là sự kiện thường niên…

Xem thêm
Posted on

LÀM VIỆC VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Ngày 11.1.2024 HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế và Trường…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI Changsha University of Science and Technology (CSUST), TRUNG QUỐC

Đại học KH&CN Changsha (CSUST) là một trường đại học quốc gia nằm ở tỉnh…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁO THANH NIÊN TƯ VẤN MÙA THI 2024

Team HUET đã có mặt tại Quảng Nam trong chuyến đi đồng hành cùng Báo…

Xem thêm
Posted on

ĐẠI HỌC HUẾ NHẬN CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM THIẾT KẾ VI MẠCH TỪ SIEMENS EDA

Ngày 29/2, Hội nghị Phát triển Nguồn nhân lực Thiết kế Vi mạch bán dẫn…

Xem thêm
Posted on

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC GIỮA HUET VÀ TẬP ĐOÀN MARVELL

Tập đoàn Marvell Technology (gọi tắt là Marvell) hiện là một trong những tập đoàn…

Xem thêm
Posted on

HUET KẾT NỐI VỚI VIỆN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LIMOUSIN, PHÁP

Sáng ngày 27/2/2024, HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế đã…

Xem thêm
Posted on

HUET 🧡Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp năm 2024 tại THPT Nguyễn Huệ

Cuối tuần này, team HUET đã có dịp quay lại trường THPT Nguyễn Huệ để…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Hội nghị đối thoại lãnh đạo Khoa với sinh viên là sự kiện thường niên…

Xem thêm
Posted on

LÀM VIỆC VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Ngày 11.1.2024 HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế và Trường…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI Changsha University of Science and Technology (CSUST), TRUNG QUỐC

Đại học KH&CN Changsha (CSUST) là một trường đại học quốc gia nằm ở tỉnh…

Xem thêm