Posted on

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

Nội dung và thời khóa biểu của chương trình tuần sinh hoạt công dân –…

Xem thêm
Posted on

Xét tuyển đợt 2 theo phương thức thi TN THPT 2021

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký…

Xem thêm
Posted on

HUET CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế chính thức công bố điểm…

Xem thêm
Posted on

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức kỳ thi kết…

Xem thêm
Posted on

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức kỳ thi kết…

Xem thêm