Posted on

THÔNG BÁO: CHÍNH THỨC HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN TRỞ LẠI KHOA VÀO NGÀY 08/3/2021

KẾ HOẠCH: HỌC TẬP TRUNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN KHOA KỸ…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ…

Xem thêm
Posted on

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC THEO ĐIỂM THI THPT 2020

THÔNG BÁO KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC THEO…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO: SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC – NĂM 2020

Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020, Đại học Huế…

Xem thêm
Posted on

HUET DÀNH CHỈ TIÊU CHO SĨ TỬ THI ĐỢT 2

ĐẾN VỚI HUET KHÔNG AI BỎ LẠI PHÍA SAU! Do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Xem thêm
Posted on

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ ĐỢT 2 – 2020

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 BẰNG HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO: CHÍNH THỨC HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN TRỞ LẠI KHOA VÀO NGÀY 08/3/2021

KẾ HOẠCH: HỌC TẬP TRUNG CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN KHOA KỸ…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ…

Xem thêm
Posted on

XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC THEO ĐIỂM THI THPT 2020

THÔNG BÁO KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC THEO…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO: SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC – NĂM 2020

Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020, Đại học Huế…

Xem thêm
Posted on

HUET DÀNH CHỈ TIÊU CHO SĨ TỬ THI ĐỢT 2

ĐẾN VỚI HUET KHÔNG AI BỎ LẠI PHÍA SAU! Do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Xem thêm
Posted on

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ ĐỢT 2 – 2020

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 BẰNG HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ…

Xem thêm