Posted on

Huế thu hút dự án Điện khí LNG Chân Mây 5 tỉ USD

Dự án Điện khí LNG Chân Mây có quy mô 4.000MW, với tổng vốn đầu…

Xem thêm
Posted on

CSIRO Học bổng sau tiến sĩ Học máy & Trí tuệ nhân tạo

Cơ hội làm việc: Làm việc trên nền tảng Khoa học máy tính và Trí…

Xem thêm
Posted on

Webinar “Ngành Kỹ thuật điện”

WEBINAR “TƯ VẤN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN” Giảng viên tham gia tư vấn: – TS….

Xem thêm
Posted on

AI thay đổi các quốc gia sau Covid-19 thế nào

Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành “vũ khí” vực dậy nền kinh tế hậu Covid-19, tạo…

Xem thêm
Posted on

Thừa Thiên Huế hợp tác với công ty Nhật Bản phát triển công nghệ thông tin

Sáng ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định có buổi tiếp và…

Xem thêm
Posted on

Thị trường nhân lực ngành CNTT

Hiện nay, Việt Nam thu hút ngày càng nhiều công ty công nghệ trong khu…

Xem thêm
Posted on

Huế thu hút dự án Điện khí LNG Chân Mây 5 tỉ USD

Dự án Điện khí LNG Chân Mây có quy mô 4.000MW, với tổng vốn đầu…

Xem thêm
Posted on

CSIRO Học bổng sau tiến sĩ Học máy & Trí tuệ nhân tạo

Cơ hội làm việc: Làm việc trên nền tảng Khoa học máy tính và Trí…

Xem thêm
Posted on

Webinar “Ngành Kỹ thuật điện”

WEBINAR “TƯ VẤN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN” Giảng viên tham gia tư vấn: – TS….

Xem thêm
Posted on

AI thay đổi các quốc gia sau Covid-19 thế nào

Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành “vũ khí” vực dậy nền kinh tế hậu Covid-19, tạo…

Xem thêm
Posted on

Thừa Thiên Huế hợp tác với công ty Nhật Bản phát triển công nghệ thông tin

Sáng ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định có buổi tiếp và…

Xem thêm
Posted on

Thị trường nhân lực ngành CNTT

Hiện nay, Việt Nam thu hút ngày càng nhiều công ty công nghệ trong khu…

Xem thêm