Posted on

NGÀY HỘI STEM LẦN I NĂM 2023

Sự kiện Ngày hội STEM lần I năm 2023 được HUET- Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 01/05/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Từ tuần 35)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ LẦN I, NHIỆM KỲ 2023-2028

Vào 14h00 ngày 31/3 vừa qua, Công đoàn bộ phận lâm thời Khoa Kỹ thuật…

Xem thêm
Posted on

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 01/05/2023)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 (Từ tuần 35)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế cập nhật Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ LẦN I, NHIỆM KỲ 2023-2028

Vào 14h00 ngày 31/3 vừa qua, Công đoàn bộ phận lâm thời Khoa Kỹ thuật…

Xem thêm