Posted on

Tuyển dụng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đang tuyển dụng các vị trí phù…

Xem thêm
Posted on

TUYỂN DỤNG SUNJIN AT&C VINA

Công ty TNHH Sunjin AT&C VINA đang mở vị trí tuyển dụng dành cho các…

Xem thêm
Posted on

HUET 🧡Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp năm 2024 tại THPT Nguyễn Huệ

Cuối tuần này, team HUET đã có dịp quay lại trường THPT Nguyễn Huệ để…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Hội nghị đối thoại lãnh đạo Khoa với sinh viên là sự kiện thường niên…

Xem thêm
Posted on

LÀM VIỆC VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Ngày 11.1.2024 HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế và Trường…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI Changsha University of Science and Technology (CSUST), TRUNG QUỐC

Đại học KH&CN Changsha (CSUST) là một trường đại học quốc gia nằm ở tỉnh…

Xem thêm
Posted on

NGÀY HỘI MỞ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI OPEN DAY 2024

Vào chiều ngày 04/01/2024 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế diễn…

Xem thêm
Posted on

HUET HIGHLIGHTS 2023 – 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2023

Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm
Posted on

Tuyển dụng Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đang tuyển dụng các vị trí phù…

Xem thêm
Posted on

TUYỂN DỤNG SUNJIN AT&C VINA

Công ty TNHH Sunjin AT&C VINA đang mở vị trí tuyển dụng dành cho các…

Xem thêm
Posted on

HUET 🧡Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp năm 2024 tại THPT Nguyễn Huệ

Cuối tuần này, team HUET đã có dịp quay lại trường THPT Nguyễn Huệ để…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển…

Xem thêm
Posted on

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Hội nghị đối thoại lãnh đạo Khoa với sinh viên là sự kiện thường niên…

Xem thêm
Posted on

LÀM VIỆC VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Ngày 11.1.2024 HUET- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế và Trường…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI Changsha University of Science and Technology (CSUST), TRUNG QUỐC

Đại học KH&CN Changsha (CSUST) là một trường đại học quốc gia nằm ở tỉnh…

Xem thêm
Posted on

NGÀY HỘI MỞ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI OPEN DAY 2024

Vào chiều ngày 04/01/2024 tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế diễn…

Xem thêm
Posted on

HUET HIGHLIGHTS 2023 – 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2023

Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm