Posted on

BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 – 2021

Xem báo cáo công khai năm học 2020 – 2021 (cập nhật 12-2021) TẠI ĐÂY

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KTĐ VÀ NGÀNH KTĐK&TĐH

Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 ngành Kỹ thuật điện và ngành KTĐK-TĐH…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KHDL-TTNT

Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 ngành Khoa học dữ liệu và Trí…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

Xem kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 TẠI ĐÂY

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

I. Trách nhiệm của sinh viên trong kỳ thi 1. Yêu cầu chung – Sinh…

Xem thêm
Posted on

The Best Location For Online Gaming

Possibly think it would be great to be a sponsored onIine poker player and By…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KTĐ VÀ NGÀNH KTĐK&TĐH

Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 ngành Kỹ thuật điện và ngành KTĐK-TĐH…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KHDL-TTNT

Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 ngành Khoa học dữ liệu và Trí…

Xem thêm
Posted on

KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022

Xem kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 TẠI ĐÂY

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

I. Trách nhiệm của sinh viên trong kỳ thi 1. Yêu cầu chung – Sinh…

Xem thêm
Posted on

The Best Location For Online Gaming

Possibly think it would be great to be a sponsored onIine poker player and By…

Xem thêm