Posted on

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KTĐ VÀ NGÀNH KTĐK & TĐH

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022 ngành Kỹ thuật điện…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KHDL – TTNT

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022 ngành Khoa học dữ…

Xem thêm
Posted on

Xét tuyển đợt 2 theo phương thức thi TN THPT 2021

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KTĐ & NGÀNH KTĐK – TĐH

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022 ngành Kỹ thuật điện…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 Ngành KDHL&TTNT

Thời khóa biểu học kì 1 ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân…

Xem thêm
Posted on

HUET CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế chính thức công bố điểm…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (Áp dụng từ 6.9…

Xem thêm
Posted on

Xét tuyển đợt 2 theo phương thức thi TN THPT 2021

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KTĐ & NGÀNH KTĐK – TĐH

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022 ngành Kỹ thuật điện…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 Ngành KDHL&TTNT

Thời khóa biểu học kì 1 ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân…

Xem thêm