HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN GIỮA KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ – ĐẠI HỌC HUẾ VỚI CÔNG TY TNHH ASSETT, ANH QUỐC

Sáng ngày 9/9 tại Đại học Huế đã diễn ra phiên họp Hội đồng thẩm định đề án liên kết đào tạo các khóa học ngắn hạn giữa Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ và Công ty TNHH Assett, Anh Quốc.

Phiên họp được diễn ra dưới sự điều hành của PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung – Chủ tịch hội đồng thẩm định

Tại phiên họp, Hội đồng đã lắng nghe TS. Nguyễn Quang Lịch – Phó Khoa Trưởng Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ trình bày đề án và nhấn mạnh mục tiêu: (1) Đào tạo những kỹ sư, kỹ thuật viên về lĩnh vực cơ khí, quản lí đường ống đạt chuẩn khu vực và quốc tế để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, (2) Đổi mới căn bản và toàn diện chương trình, nội dung ngành đào tạo làm cơ sở nhân rộng ra các trường đào tạo trong Đại học Huế, (3) Xây dựng liên kết trong các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Anh Quốc trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Quang Lịch – Phó Khoa Trưởng Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ

Các thành viên Hội đồng đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao và hoàn toàn đồng ý với Việc mở đề án liên kết đào tạo các khóa học ngắn hạn do Khoa chuẩn bị, khẳng định sự cần thiết mở đề án liên kết đào tạo các khóa học ngắn hạn với Công ty TNHH ASSETT, ANH QUỐC.

Kết thúc phiên họp, PGS. Đỗ Thị Xuân Dung – Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận: Việc mở đề án liên kết đào tạo các khóa học ngắn hạn có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, xã hội, đáp ứng nhu cầu cao của xã hội hiện nay . Đề án liên kết đào tạo các khóa học ngắn hạn phải được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và Hội đồng nhất trí thông qua chương trình, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề án trình  Đại học Huế ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *