Posted on

Hội thảo e-Learning “Chia sẻ kinh nghiệm dạy trực tuyến”

Vào thứ 6 ngày 20/3, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã tổ chức chương…

Xem thêm
Posted on

Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ…

Xem thêm
Posted on

Chương trình MINIGAME chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khoa Kỹ thuật và Công…

Xem thêm
Posted on

Định hướng tuyển sinh của HUET

Định hướng tuyển sinh của HUET Với mong muốn mang đến chương trình đào tạo…

Xem thêm
Posted on

Hội thảo e-Learning “Chia sẻ kinh nghiệm dạy trực tuyến”

Vào thứ 6 ngày 20/3, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đã tổ chức chương…

Xem thêm
Posted on

Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ…

Xem thêm
Posted on

Chương trình MINIGAME chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khoa Kỹ thuật và Công…

Xem thêm
Posted on

Định hướng tuyển sinh của HUET

Định hướng tuyển sinh của HUET Với mong muốn mang đến chương trình đào tạo…

Xem thêm