XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Sáng ngày 19/11/2021, Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ đã có buổi gặp mặt và làm việc trực tuyến với Ban cố vấn Khoa về định hướng xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ. Tham dự buổi làm việc hôm nay có Chuyên gia Kinh tế Trần Sĩ Chương – Cố vấn phát triển Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và Bà Diễm Châu – Founder tại HK Media, TS. Nguyễn Quang Lịch – Phó Khoa trưởng cùng Quý Thầy Cô trong Khoa. 

       

Từ những gì đã làm được và chưa làm được của năm 2021 cho thấy Khoa Kỹ thuật và Công nghệ phải tiếp tục đổi mặt với những thử thách không nhỏ, đòi hỏi các ngành học, mô hình giảng dạy phải đổi mới nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để đáp ứng với môi trường doanh nghiệp và xã hội. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ làm thế nào để đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và xây dựng được hình ảnh thương hiệu tích cực đến với doanh nghiệp, với người học.

Thực tế kỳ tuyển sinh vừa qua cho thấy nhiều khó khăn ở Khoa Kỹ thuật và Công nghệ chỉ ra như: Nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu và phát triển cuả ngành, với những đơn vị đào tạo kết nối sẵn có ở đơn vị chưa khai thác thế mạnh tại chỗ. Liên kết doanh nghiệp theo mô hình 4-4-2 đã được Khoa chú trọng ngay vào năm đầu tiên.  Lãnh đạo Khoa nhấn mạnh “Luôn luôn kết nối, đưa người học đến với doanh nghiệp càng sớm càng tốt”.

Thể hiện rõ vai trò là một chuyên gia cố vấn của Khoa, Ông Trần Sĩ Chương chia sẻ những kinh nghiệm, góp ý định hướng cho công tác xây dựng chiến lược của Khoa phải gắn với nhu cầu của xã hội. Ông cho rằng: Đào tạo nguồn nhân lực trong đó giải quyết được vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp vô cùng quan trọng. Chiến lược của Khoa phải được gắn liền với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thể hiện được tính mềm dẻo – linh động và thích ứng tốt với thực tiến, thể hiện đào tạo nhân lực luôn là yếu tố tiên phong trước những yêu cầu của sự thay đổi kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ.  Trong quá trình xây dựng chiến lược, nên xác định rõ mục tiêu và có kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn để đạt được các tiêu chuẩn, tiêu chí đặt ra. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn đào tạo, tiếp tục gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để nắm được nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để có hướng đào tạo cho phù hợp.

Bà Diễm Châu chia sẻ thêm: Trong giai đoạn này, Khoa cần xây dựng được “nền móng” vững chắc, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, kết nối với doanh nghiệp nhằm tăng cơ hội trải nghiệm thực tập, thực tế cho sinh viên và đảm bảo việc làm cho sinh viên ngay khi tốt nghiệp ra trường, huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác tài trợ học bổng, bồi dưỡng và hỗ trợ gắn kết tuyển dụng của doanh nghiệp gắn với đào tạo của Khoa.

Phát biểu kết luận của buổi họp, Lãnh đạo Khoa cùng quý Thầy Cô đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong Ban cố vấn. Thể hiện sự thống nhất chung trong định hướng phát triển chiến lược của Khoa trong giai đoạn tới. Căn cứ tình hình thực tiễn của giáo dục nghề nghiệp để có mục tiêu, giải pháp và lộ trình kế hoạch thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *