Danh sách sinh viên xác nhận nhập học đợt 1 – Kỳ tuyển sinh 2020

Sau khi kiểm tra kết quả học tập THPT, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ xác nhận lại danh sách trúng tuyển và có gắn mã số sinh viên như sau :

Mã SVCMNDHọ TênMã NgànhTên NgànhNguyện vọngĐiểm xét tuyển
20E1020003*****7712Đặng Quốc Huy Hoàng7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
123.90
20E1050007
*****9642
Đào Nguyễn Ngọc Hùng
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
126.45
20E1020002
*****7565
Đinh Như Xuân Hoàng
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
124.35
20E1050016
*****2499
Đỗ Thanh Tú
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
221.55
20E1050005
*****0567
Đoàn Văn Nguyệt Đình
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
119.45
20E1010003
********1050
Dương Quốc Khánh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
124.00
20E1020019
*****2463
Hồ Đắc Nguyên Minh
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải nhất cấp tỉnh môn toán
20E1020021
*****2820
Hồ Đắc Tâm
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán
20E1020013
*****3391
Hắc Tấn Định7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Học sinh giỏi 3 học kỳ (kỳ 1,2 năm 11 và kỳ 1 năm 12)
20E1010005
*****2332
Hoàng Ngọc Minh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
120.65
20E1050018
*****9952
Hoàng Nhật Bảo Long
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1Giải nhì cấp Tỉnh môn Tin học
20E1020011
*****0797
Hoàng Quang Thắng
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
124.25
20E1020022
*****4803
Huỳnh Ngọc Thành
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải nhì môn vật lý cấp tỉnh 2019-2020
20E1010007
*****7903
Lê Anh Quốc
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
126.80
20E1020004
*****1354
Lê Bá Minh Huy
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
121.05
20E1050010

*****7015
Lê Đình Hoàng Nguyện
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
219.05
20E1050012
*****6178
Lê Quang Nhật
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
320.95
20E1010006
*****0814
Lê Quang Nhật Minh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
124.15
20E1010009
*****5783
Lê Thị Ngọc Thắm
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
222.00
20E1020007
*****3193
Lê Võ Di Niên
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
120.40
20E1020016

*****1583
Lê Xuân Hoàng
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải ba cấp Tỉnh môn Tin học
20E1020017
*****1582
Lê Xuân Huy
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải nhì cấp Tỉnh môn Tin học
20E1010004
*****8771
Ngô Nhật Khánh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
120.50
20E1050017
*****7203
Ngô Quỳnh Hậu
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1Giải ba cấp Tỉnh môn Toán
20E1010008
*****9314
Nguyễn Đăng Quý
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
122.75
20E1020005
*****7182
Nguyễn Đức Mạnh
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
121.05
20E1050006
*****6723
Nguyễn Hoài Đức
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
120.15
20E1050001
********5640
Nguyễn Hoàng Anh
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
124.15
20E1050014
*****7859
Nguyễn Hồng Phong
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
122.85
20E1020010
*****2249
Nguyễn Phước
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
124.10
20E1020023
*****0491
Nguyễn Tất Duy Thành
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2019
20E1050009
*****5326
Nguyễn Thành Lan
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
126.85
20E1020009
*****6571
Nguyễn Thanh Phúc
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
123.75
20E1050011
*****8894
Nguyễn Thanh Thành Nhân
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
120.40
20E1020006
*****8922
Nguyễn Thị Ngọc Minh
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
126.35
20E1020018
*****8922
Nguyễn Thị Ngọc Minh
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Học sinh giỏi 3 học kỳ (học kỳ I, II năm lớp 11 và học kỳ II lớp 12)
20E1010012
*****1520
Nguyễn Tiến Thịnh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
1Điểm TB từng môn 5 học kỳ theo tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 7.0
20E1010002
*****9607
Nguyễn Trịnh Tấn Đạt
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
121.95
20E1050004
*****1274
Nguyễn Văn Mạnh Cường
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
122.45
20E1050015
*****9645
Nguyễn Văn Thọ
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
128.10
20E1050002
********5700
Ngyễn Hữu Chức
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
124.75
20E1020008
*****0308
Phạm Toàn Phúc
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
123.80
20E1020014
*****6861
Trần Đoàn Ngọc Duy
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải nhất cấp Tỉnh môn giải Toán bằng máy tính cầm tay
20E1020001
*****1772
Trần Lý Bửu
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
124.25
20E1010001
*****0614
Trần Nguyễn Ngọc Anh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
122.95
20E1050008
*****2150
Trần Quang Hùng
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
122.15
20E1020024
*****9258
Trần Quang Tin
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Học sinh giỏi 3 học kỳ (học kỳ I, II năm lớp 11 và học kỳ II lớp 12)
20E1020015
*****4718
Trần Thị Diệu Hiền
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải nhì cấp Tỉnh môn Vật lý
20E1010010
********4414
Trần Thị Hoài Thương
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
127.25
20E1020012
*****6176
Trần Văn Vinh
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
124.45
20E1050003
*****4001
Trịnh Văn Cường
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
119.55
20E1050013
*****0375
Trương Đình Phát
7520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
123.95
20E1010011
*****0363
Võ Thị Hoài Anh
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
1Giải nhì cấp Tỉnh môn Sinh học
20E1030001
*****2866
Vũ Đức Nhân
7520201
Kỹ thuật điện
122.65
20E1020020
*****9365
Trần Văn Tuấn Phong
7480112KS
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (hệ Kỹ sư)
1Giải nhì cấp Tỉnh môn Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *