Cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học năm 2020
TAGS: #HUET#Tuyển sinh 2020

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi( không nhân hệ số).

 Phân chia các khu vực

 Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau:

  • Khu vực 1 gồm:

Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

  • Khu vực 2  – nông thôn gồm:

Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

  • Khu vực 2 gồm:

Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

  • Khu vực 3 gồm:

Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Thí sinh tốt nghiệp khu vực nào thì hưởng ưu tiên khu vực đó

Quy chế quy định rõ: Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó

Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên khu vực đó.

Nếu mỗi năm học mộ trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Các trường hợp được hưởng ưu tiên theo hộ khẩu
  • Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú
  • Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH
  • Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
  • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi.

Nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng theo ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng theo ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

Theo dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *