Thông báo Tuyển sinh thạc sĩ khoa học dữ liệu đợt 1 năm 2022

Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu đợt 1 năm 2022 như sau:

I.MỤC TIÊU, NGÀNH VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung: Đào tạo nhân lực chất lượng cao có khả năng tạo ra tri thức, sản phẩm mới, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ xã hội và đất nước. Đào tạo thạc sĩ khoa học có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, khả năng tiếp ận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khoa học dữ liệu có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ.

Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Dữ liệu là trang bị cho người tốt nghiệp:

  • M01: Có kiến thức cơ sở chuyên môn rộng để có khả năng làm việc độc lập và có thể thích nghi tốt với các công việc khác nhau thuộc lĩnh vực chuyên môn rộng của khoa học dữ liệu
  • M02: Có kỹ năng nghề nghiệp và cá nhân, tính chuyên nghiệp, kỹ năng về quản lí, kiến thức về xã hội cũng như các cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau phù hợp với các khía cạnh khác nhau của xã hội
  • M03: Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả để có thể làm việc được trong môi trường đa ngành và môi trường quốc tế.
  • M04: Có khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và nghiên cứu khoa học. Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để thiết kế phát triển sản phẩm, đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực tiễn trong ngành khoa học dữ liệu.

2 Chuyên ngành đào tạo

Tên ngành: Khoa học dữ liệu (theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng)

Mã số: 8480109

Tên tiếng Anh: Data Science

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

3. Hình thức và thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo tập trung hoặc E-learning

Thời gian đào tạo: 02 năm

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

2 Điều kiện dự thi

2.1 Điều kiện ngoại ngữ

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chương trình đào tạo được thực hiện chủ yếu bằng tiếng nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đài tạo nước ngoài cấp đã được Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

b) Bằng tốt nghiệp đại học do các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế cấp trong thời hạn 02 năm tính thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển mà chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

c) Các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ tương đương khác quy định tại Phụ lục III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế.

2.2 Điều kiện văn bằng đại học

Người dự tuyển phải đáp ứng được yêu cầu về văn bằng đại học sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối với bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lí chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Trường hợp bằng tốt nghiệp dại học là ngành gần hoặc khác ngành với ngành đăng kí dự tuyển trình độ thạc sĩ, người dự tuyển phải hoàn thành bổ sung kiến thức theo quy định tại Điều 8 của Quy chết tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế;

c) Người dự tuyển vào chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập đã được đăng tải trên tạp chí hoặc kỉ yếu hội nghị khoa học có phản biện;

2.3 Lý lịch và bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gia thi hành án hình sự

2.4 Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.

2.5 Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1.Đối tượng

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1.1 Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

1.2 Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh

1.3 Con liệt sĩ

1.4 Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động

1.5 Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1.

1.6 Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

2. Chính sách

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại khoản 1 điều 10 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được tính điểm đối tượng ưu tiên là 01 điểm

IV. TIÊU CHÍ VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Tiêu chí

1.1. Tiêu chí 1: Điểm quy đổi bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương

Chỉ tính Bằng tốt nghiệp đại học đăng kí vào ngành xét tuyển
Ngành Xết loại tốt nghiệpĐiểm quy đổi
Ngành đúng/Ngành phù hợp Xuất sắc10
Giỏi9
Khá8
Trung bình khá7,5
Trung bình7
Ngành đúng/Ngành phù hợpKhông tính xếp loại7
Ngành gần (Đã bổ túc kiến thức theo quy định)Không tính xếp loại7
Ngành khác ( Đã bổ túc kiến thức theo quy định) Không tính xếp loại 7

Lưu ý: Bằng đại học hoặc bằng tương đương do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp mà không có xếp loại sẽ được tính điểm quy đổi là 8 điểm

1.2 Tiêu chí 2: Điểm quy đổi bài báo khoa học

STTBài báoĐiểm quy đổi
1Bài báo đăng ở tạp chí thuộc danh mục WoS hoặc Scopus có hạng Q1, Q2 theo SCImago liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ). 6
2 Bài báo đăng ở tạp chí thuộc danh mục WoS hoặc Scopus có hạng Q3, Q4 theo SCImago liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ). 5
3 Bài báo toàn văn đăng ở kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có phản biện, có chỉ số ISBN hoặc đăng ở tạp chí khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN (kỉ yếu, tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh) hoặc đăng ở tạp chí khoa học được tính điểm (mức điểm tối thiểu từ 0,75 trở lên) theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ). 4
4 Bài báo toàn văn đăng ở kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia có phản biện, có chỉ số ISBN hoặc đăng ở tạp chí khoa học được tính điểm (mức điểm tối thiểu từ 0,25 trở lên) theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) 3
5 Bài báo đăng ở tạp chí có chỉ số ISSN, kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học khác có phản biện liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ). 2

2. Quy đổi điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển được quy đổi như sau: <Điểm xét tuyển> = <Điểm Tiêu chí 1> × 2 + <Điểm Tiêu chí 2> + <Điểm Tiêu chí 3> + <Điểm đối tượng ưu tiên> Việc xét tuyển được thực hiện như sau: – Lấy <Điểm xét tuyển> từ cao đến thấp theo từng ngành đào tạo của đơn vị đào tạo đến hết chỉ tiêu xét tuyển. Trong trường hợp người dự tuyển có <Điểm xét tuyển> giống nhau, thứ tự ưu tiên xét tuyển như sau: – Đối với chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu + <Điểm Tiêu chí 2> + <Điểm Tiêu chí 1> – Đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng + <Điểm Tiêu chí 1> + <Điểm Tiêu chí 2>

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của các đơn vị thành viên và thuộc Đại học Huế, trong đó cần ghi rõ ngành, đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, người dự tuyển tự do…), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển (tải TẠI ĐÂY)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng đại học không ghi loại tốt nghiệp.

3. Bản sao có công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;

4. Các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp có thẩm quyền. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại học duyệt danh sách dự thi chính thức

5. Sơ yếu lí lịch được cơ quan quản lí nhân sự nơi người dự tuyển đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

6. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí nhân sự đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước

7. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám tương đương cấp Huyện trở lên

8. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ ngành và đơn vị đăng kí dự tuyển, họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/4/2022
  2. Lịch xét tuyển: Dự kiến từ ngày 20/4/2022
  3. Địa điểm xét tuyển: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ- Thành phố Huế
  4. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển: Khoa kỹ thuật và Công nghệ, tầng 2, phòng II.14, số 01 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế

VII. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

Lệ phí dự thi bao gồm:

1. Đăng kí dự tuyển: 100.000đ/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng)

2. Xét tuyển: 700.000 đ/người dự tuyển (Bảy trăm nghìn đồng), nộp theo một trong hai cách:

2.1. Nộp tại Khoa kỹ thuật và Công nghệ, tầng 2, phòng II.14, số 01 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế

2.2. Chuyển tiền qua tài khoản của Đại học Huế, số tài khoản: 2000027979 , Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), chi nhánh Huế hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế, số 03 Lê Lợi – TP Huế, ĐT: 0234 3845807. Người dự tuyển khi chuyển khoản phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên, điện thoại liên hệ,ngành đăng kí dự tuyển, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *