THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021 – 2022 NGÀNH KHDL-TTNT

Thời khóa biểu năm học 2021 – 2022 ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Áp dụng từ ngày 14.2 – 27.2.2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *