Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức giảng thử cho giảng viên mới

Sáng ngày 10/12/2021, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức cho giảng viên mới giảng thử bộ môn trong ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đang công tác tại Khoa. Hoạt động này nhằm tuyển chọn, phát triển các giảng viên mới đủ tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy trong Chương trình.

Hội đồng đánh giá có TS. Nguyễn Quang Lịch – Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cùng với các giảng viên trong bộ môn ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có TS. Nguyễn Đình Hoa Cương, TS. Hồ Quốc Dũng, TS. Ngô Xuân Cường và TS. Lê Văn Hòa.

Trợ giảng tham gia giảng thử là Ths. Hoàng Trọng Lợi giảng thử môn Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu – Bộ môn ngành khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Qua buổi giảng thử, trợ giảng đã được Hội đồng đánh giá nhận xét và góp ý về phong cách giảng như cách trình bày, sự tự tin, cách đi lại, nội dùng bài giảng về mặt hình thức và chuyên môn. Qua đó đã giúp cho trợ giảng rút ra được nhiều kinh nghiệm vụ chuyên môn của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *