Tuyển sinh Đại học 2020

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 

Đang cập nhật theo thông báo mới nhất của Bộ GD&ĐT

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT 

Nhận hồ sơ xét tuyển

01/04/2020 – 31/07/2020

Thông báo kết quả xét tuyển

02/08/2020

Xác nhận nhập học

05 – 08/08/2020

Làm thủ tục nhập học tại trường

19/08/2020

4 NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC

KHOA HỌC DỮ LIỆU & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

HỆ CỬ NHÂN
HỆ KỸ SƯ
1. Khoa học dữ liệu
2. Trí tuệ nhân tạo
3. Phân tích dữ liệu kinh doanh

KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HOÁ

1. Kỹ thuật điều khiển
2. Tự động hoá