Ngành đào tạo hệ Đại học

Con đường khám phá trí tuệ vô tận

Với mong muốn đào tạo ra những kỹ sư, chuyên viên công nghệ và kỹ thuật chuẩn quốc tế cho thị trường Việt Nam, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tạo ra các chương trình giảng dạy với phương châm lấy sinh viên làm trung tâm, đáp ứng sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng như đón đầu xu hướng công nghệ trên thế giới.

Sinh viên HUET không những được đào tạo chuyên sâu về trình độ chuyên môn mà còn được trang bị các kỹ năng sống và làm việc thích ứng với môi trường năng động, không ngừng thay đổi trong không gian thế giới phẳng hiện nay. Hiểu rõ thực tiễn, từ năm thứ 2 bậc Đại học, bên cạnh việc học tập tại Khoa, sinh viên sẽ tham gia thực hành tại các doanh nghiệp liên kết với 40% thời gian. Nhờ đó, sinh viên HUET sau khi ra trường sẽ tự tin bước vào thị trường làm việc đầy cạnh tranh và biến đổi.

Qua nghiên cứu thực tiễn nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ đưa ra 4 ngành đào tạo bậc Đại học cho năm học 2020.

  1. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Hệ Cử nhân
  2. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Hệ Kỹ sư
  3. Kỹ thuật điện
  4. Khoa học máy tính – Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Missouri State, Mỹ theo hình thức 2+2