TS. Nguyễn Đình Hoa Cương là một trong 2 giảng viên của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế vừa được hội đồng trường Đại học RMIT lựa chọn để tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh của Đại học RMIT. Đây là một vinh dự và niềm tự hào của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế. Để trở thành giảng viên thỉnh giảng của Đại học RMIT là một sự nỗ lực tuyệt vời của TS. Nguyễn Đình Hoa Cương trong nghiên cứu khoa học và đặc biệt là thông qua các kết quả đã được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin/Khoa học dữ liệu.
TS. Nguyễn Đình Hoa Cương hiện nay là Giám đốc chương trình đào tạo (Program Director) Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 3 chuyên ngành là Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu kinh doanh và Trí tuệ nhân tạo. Năm 2020 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tuyển sinh 180 chỉ tiêu dựa trên kết quả thi THPT và tuyển thẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *