TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG HAI, LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

1. Ngành thi tuyển, thời gian đào tạo
Chương trình liên thông Thời gian đào tạo
Đại học bằng II Từ 1,5 đến 2 năm: Theo chương trình đào tạo cho từng đối tượng tuyển sinh, sau khi sinh viên học đủ số học phần.
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Từ 1,5 năm đến 2 năm (tùy theo số học phần được công nhận chuyển điểm và tiến độ học tập của mỗi người)
Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Từ 2,5 đến 3 năm (tùy theo số học phần được công nhận chuyển điểm và tiến độ học tập của mỗi người)
2. Đối tượng tuyển sinh
Chương trình liên thông Đối tượng tuyển sinh Môn thi tuyển
Đại học bằng II Những người đã có ít nhất 01 bằng đại học 1. Toán cao cấp
2. Vật lý đại cương
Liên thông Cao đẳng lên đại học Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng các ngành: kỹ thuật điện, kỹ thuật điện – Điện tử, Điện công nghiệp, Điện tự động…và một số ngành gần với chuyên ngành đào tạo. 1. Vật lý đại cương
2. Lý thuyết mạch điện
3. Máy điện
Liên thông Trung cấp lên đại học Những người dự thi đào tạo liên thông ngành Kỹ thuật điện phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp các ngành: kỹ thuật điện; kỹ thuật điện, điện tử; điện dân dụng và công nghiệp; điện tự động;…và một số ngành kỹ thuật gần với ngành Kỹ thuật Điện 1. Xét tuyển: Người dự thi vừa tốt nghiệp THPT ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia gần nhất, có kết quả tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đào tạo liên thông đại học phải lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn xét tuyển vào ngành đó ở trình độ đại học hệ chính quy (tổ hợp các mon xét tuyển ở 2 hệ phải giống nhau
2. Thi tuyển: Toán, Lý, Hóa  
3. Kế hoạch tuyển sinh

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Liên tục trong năm

4. Tổ chức đào tạo

Đào tạo tập trung, liên tục theo học chế tín chỉ; Học tập trung vào các buổi chiều tối trong tuần, Ngày thứ 7, chủ nhật (sáng, chiều và tối). Tùy theo nhu cầu đăng ký của sinh viên.

5. Hồ sơ đăng kí dự thi

Đang cập nhật

6. Lệ phí dự thi:

1.000.000/thí sinh

7. Mức học phí

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ cấu thi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm 2020 – 2021; Căn cứ theo quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01/9/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí thanh toán và nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Năm học Mức học phí (1 tín chỉ/1sv)
2018 – 2019 320.000
2019 – 2020 350.000
8. Địa chỉ liên hệ

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ – ĐẠI HỌC HUẾ

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế.

Điện thoại: (+84) 0234 3845 799

Email : huet@hueuni.edu.vn

Website: www.huet.hueuni.edu.vn