Posted on

BUỔI LÀM VIỆC VÀ HỢP TÁC GIỮA HUET VÀ TMA SOLUTIONS BÌNH ĐỊNH

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trong đào tạo và tăng cường mối quan hệ…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐẨY MẠNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trong những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo…

Xem thêm
Posted on

Sinh viên HUET có cơ hội học tập và làm việc tại châu Á, châu Âu và Mỹ

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (HUET) đào tạo nguồn nhân lực góp phần tích…

Xem thêm
Posted on

HUDDERSFIELD UNIVERSITY

Đại học Hudderfield được đánh giá cao cho chất lượng đào tạo với các chương…

Xem thêm
Posted on

MISSOURI STATE UNIVERSITY, SPIRINGFIELD, MISSOURI

Đại học Missouri State được công nhận là một trong những trường đại học toàn…

Xem thêm
Posted on

BUỔI LÀM VIỆC VÀ HỢP TÁC GIỮA HUET VÀ TMA SOLUTIONS BÌNH ĐỊNH

Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trong đào tạo và tăng cường mối quan hệ…

Xem thêm
Posted on

HUET ĐẨY MẠNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trong những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo…

Xem thêm
Posted on

Sinh viên HUET có cơ hội học tập và làm việc tại châu Á, châu Âu và Mỹ

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (HUET) đào tạo nguồn nhân lực góp phần tích…

Xem thêm
Posted on

HUDDERSFIELD UNIVERSITY

Đại học Hudderfield được đánh giá cao cho chất lượng đào tạo với các chương…

Xem thêm
Posted on

MISSOURI STATE UNIVERSITY, SPIRINGFIELD, MISSOURI

Đại học Missouri State được công nhận là một trong những trường đại học toàn…

Xem thêm