Posted on

Một kỹ sư điện cần phải biết?

Kỹ sư điện hiện đang là công việc được nhiều người quan tâm. Các doanh…

Xem thêm
Posted on

Huế thu hút dự án Điện khí LNG Chân Mây 5 tỉ USD

Dự án Điện khí LNG Chân Mây có quy mô 4.000MW, với tổng vốn đầu…

Xem thêm
Posted on

Hợp tác về đào tạo và việc làm với Công ty Hue Premium Silica

Ngày 26/05, TS.Nguyễn Quang Lịch cùng đội ngũ giảng viên của Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm
Posted on

Việc làm sau khi ra trường của Sinh viên ngành Kỹ thuật điện

Trong thời đại công nghệ 4.0 , điện đóng vai trò rất quan trọng và…

Xem thêm
Posted on

Một kỹ sư điện cần phải biết?

Kỹ sư điện hiện đang là công việc được nhiều người quan tâm. Các doanh…

Xem thêm
Posted on

Huế thu hút dự án Điện khí LNG Chân Mây 5 tỉ USD

Dự án Điện khí LNG Chân Mây có quy mô 4.000MW, với tổng vốn đầu…

Xem thêm
Posted on

Hợp tác về đào tạo và việc làm với Công ty Hue Premium Silica

Ngày 26/05, TS.Nguyễn Quang Lịch cùng đội ngũ giảng viên của Khoa Kỹ thuật và…

Xem thêm
Posted on

Việc làm sau khi ra trường của Sinh viên ngành Kỹ thuật điện

Trong thời đại công nghệ 4.0 , điện đóng vai trò rất quan trọng và…

Xem thêm