THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN K1 NĂM HỌC 2020 – 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 – 2021;Căn cứ vào Kế hoạch số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” của Giám đốc Đại học Huế, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ thông báo về kế hoạch tổ chức như sau:

– Nội dung: Bao gồm 10 chuyên đề.

– Thời gian, địa điểm, lịch học: Xem hình dưới đây.

Lưu ý: Tuần sinh hoạt công dân bao gồm việc học và làm bài thi, bắt buộc đối với tất cả sinh viên K1. Sinh viên lưu ý đi học nghiêm túc theo thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *