Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8-21 (áp dụng từ 3/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BỔ SUNG ĐỢT 1

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

Các mốc thời gian tuyển sinh và nhập học đại học chính quy Khóa 3

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo về các mốc…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 – 2022

Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, Khoa Kỹ Thuật…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế công bố điểm chuẩn trúng…

Xem thêm
Posted on

Tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế” lần V, 2022

Thông báo về việc Tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng…

Xem thêm
Posted on

Thời khóa biểu HK I năm học 2022-2023, tuần 5-7 (12/9/2022 – 01/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu cập nhật tuần 5-7…

Xem thêm
Posted on

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2021 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch đánh…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2022-2023 (TỪ NGÀY 5/9/2022 ĐẾN 1/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8-21 (áp dụng từ 3/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BỔ SUNG ĐỢT 1

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ…

Xem thêm
Posted on

Các mốc thời gian tuyển sinh và nhập học đại học chính quy Khóa 3

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo về các mốc…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 – 2022

Căn cứ lịch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022, Khoa Kỹ Thuật…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế công bố điểm chuẩn trúng…

Xem thêm
Posted on

Tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế” lần V, 2022

Thông báo về việc Tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng…

Xem thêm
Posted on

Thời khóa biểu HK I năm học 2022-2023, tuần 5-7 (12/9/2022 – 01/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo Thời khóa biểu cập nhật tuần 5-7…

Xem thêm
Posted on

Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện HK II năm học 2021 – 2022

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo kế hoạch đánh…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2022-2023 (TỪ NGÀY 5/9/2022 ĐẾN 1/10/2022)

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế thông báo Thời khóa biểu…

Xem thêm