Posted on

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 2021

Thời gian thay đổi nguyện vọng, và điều chỉnh nguyện vọng 2021 cần lưu ý…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022 (Áp dụng từ 23/8/2021…

Xem thêm
Posted on

WEBINAR “GẶP GỠ ĐẠI DIỆN MISSOURI STATE UNIVERSITY – CƠ HỘI HỌC CHUYỂN TIẾP VÀ SĂN HỌC BỔNG”

SĂN ĐÓN HỌC BỔNG CÙNG WEBINAR “GẶP GỠ ĐẠI DIỆN MISSOURI STATE UNIVERSITY – CƠ…

Xem thêm
Posted on

THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 2 THEO PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ VÀ XÉT TUYỂN THẲNG 2021

Từ ngày 06/8/2021 đến 17h00 ngày 12/8/2021, thí sinh xác nhận nhập học bằng cách…

Xem thêm
Posted on

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 2021

Thời gian thay đổi nguyện vọng, và điều chỉnh nguyện vọng 2021 cần lưu ý…

Xem thêm
Posted on

THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2021 – 2022 (Áp dụng từ 23/8/2021…

Xem thêm