Posted on

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức kỳ thi kết…

Xem thêm
Posted on

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm ưu tiên cao nhất là bao nhiêu ?

Thí sinh dự thi được cộng điểm ưu tiên được tính theo 3 diện. Theo…

Xem thêm
Posted on

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế tổ chức kỳ thi kết…

Xem thêm
Posted on

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm ưu tiên cao nhất là bao nhiêu ?

Thí sinh dự thi được cộng điểm ưu tiên được tính theo 3 diện. Theo…

Xem thêm