Posted on

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM THÀNH LẬP Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ –…

Xem thêm
Posted on

Học bổng “Tiếp sức tài năng” đồng hành cùng sinh viên HUET

Ngày 22/11/2020, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ(HUET)  tổ chức buổi  lễ khai giảng đầu…

Xem thêm
Posted on

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HUNGARY STIPEDIUM HUNGARICUM

Đây là chương trình học bổng của chính phủ Hungarry dành cho công dân Việt…

Xem thêm
Posted on

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 1.Vị trí tuyển dụng STT Vị trí Số lượng(người) Trình độ…

Xem thêm
Posted on

TALKSHOW: AI – KỶ NGUYÊN XỬ LÝ TRONG CÁC LĨNH VỰC, TÀI CHÍNH

Trí tuệ nhân tạo đang có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với các lĩnh…

Xem thêm
Posted on

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM

HUET – HÀNH TRÌNH 1 NĂM THÀNH LẬP Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ –…

Xem thêm
Posted on

Học bổng “Tiếp sức tài năng” đồng hành cùng sinh viên HUET

Ngày 22/11/2020, Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ(HUET)  tổ chức buổi  lễ khai giảng đầu…

Xem thêm
Posted on

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HUNGARY STIPEDIUM HUNGARICUM

Đây là chương trình học bổng của chính phủ Hungarry dành cho công dân Việt…

Xem thêm
Posted on

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 1.Vị trí tuyển dụng STT Vị trí Số lượng(người) Trình độ…

Xem thêm
Posted on

TALKSHOW: AI – KỶ NGUYÊN XỬ LÝ TRONG CÁC LĨNH VỰC, TÀI CHÍNH

Trí tuệ nhân tạo đang có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với các lĩnh…

Xem thêm