Posted on

HUẾ THU HÚT DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ LNG 6 TỶ USD

Chân Mây LNG – một công ty liên doanh Hoa Kỳ – Việt Nam, có…

Xem thêm
Posted on

TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN THIẾU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM

Hợp tác đào tạo và toàn diện giữa các trường đại học, viện nghiên cứu…

Xem thêm
Posted on

AI thay đổi ngành tài chính ra sao?

Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người để đánh giá rủi ro,…

Xem thêm
Posted on

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ ĐỢT 2 – 2020

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 BẰNG HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ…

Xem thêm
Posted on

CƠ HỘI HỌC TẬP CHO DU HỌC SINH DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID

Để hỗ trợ du học sinh Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập…

Xem thêm
Posted on

Thông Báo Tuyển Sinh THẠC SĨ Lần 2 Năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ…

Xem thêm
Posted on

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG APEC LAND DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Với mục đích hỗ trợ cho các bạn sinh viên trên con đường theo đuổi…

Xem thêm
Posted on

Huế thu hút dự án Điện khí LNG Chân Mây 5 tỉ USD

Dự án Điện khí LNG Chân Mây có quy mô 4.000MW, với tổng vốn đầu…

Xem thêm
Posted on

CSIRO Học bổng sau tiến sĩ Học máy & Trí tuệ nhân tạo

Cơ hội làm việc: Làm việc trên nền tảng Khoa học máy tính và Trí…

Xem thêm
Posted on

HUẾ THU HÚT DỰ ÁN ĐIỆN KHÍ LNG 6 TỶ USD

Chân Mây LNG – một công ty liên doanh Hoa Kỳ – Việt Nam, có…

Xem thêm
Posted on

TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN THIẾU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM

Hợp tác đào tạo và toàn diện giữa các trường đại học, viện nghiên cứu…

Xem thêm
Posted on

AI thay đổi ngành tài chính ra sao?

Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người để đánh giá rủi ro,…

Xem thêm
Posted on

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ ĐỢT 2 – 2020

MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 BẰNG HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ…

Xem thêm
Posted on

CƠ HỘI HỌC TẬP CHO DU HỌC SINH DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID

Để hỗ trợ du học sinh Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập…

Xem thêm
Posted on

Thông Báo Tuyển Sinh THẠC SĨ Lần 2 Năm 2020

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của  Bộ trưởng Bộ…

Xem thêm
Posted on

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG APEC LAND DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Với mục đích hỗ trợ cho các bạn sinh viên trên con đường theo đuổi…

Xem thêm
Posted on

Huế thu hút dự án Điện khí LNG Chân Mây 5 tỉ USD

Dự án Điện khí LNG Chân Mây có quy mô 4.000MW, với tổng vốn đầu…

Xem thêm
Posted on

CSIRO Học bổng sau tiến sĩ Học máy & Trí tuệ nhân tạo

Cơ hội làm việc: Làm việc trên nền tảng Khoa học máy tính và Trí…

Xem thêm