Posted on

Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo học gì? Ra trường làm gì?

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL&TTNT) là hai lĩnh vực, công…

Xem thêm
Posted on

Giới thiệu Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập năm 2019 có trụ sở tại:…

Xem thêm
Posted on

Đảng bộ Đại học Huế dâng hoa báo công lên Bác nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng…

Xem thêm
Posted on

Sinh viên Đại học Huế được nghỉ học đến ngày 10/02/2020 để phòng dịch bệnh Corona

Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT ngày 31/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và…

Xem thêm
Posted on

Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo học gì? Ra trường làm gì?

Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (KHDL&TTNT) là hai lĩnh vực, công…

Xem thêm
Posted on

Giới thiệu Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập năm 2019 có trụ sở tại:…

Xem thêm
Posted on

Đảng bộ Đại học Huế dâng hoa báo công lên Bác nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN

Trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng…

Xem thêm